arrow arrow
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

GEPLASTIK - Претпријатие за производство на амбалажа

image

7ми - Ноември  Фабрика за производство на PVC фазонски делови

Политика на квалитет и заштита на животната средина

Наши цели се:

 • Висок квалитет на производите
 • Без штета на животната средина
 • Креативност
 • Исполнителност
 • Афирмација во локални и регионални рамки

Целите ги достигнуваме со:

 • Системско водење на процесите
 • Почитување на националните и меѓународните стандарди за квалитет на производите и за заштита на  животната средина
 • Примена на совремна технологија, суровини, материјали и информациона подршка за реализација на процесите
 • Почитување на барањата и очекувањата на клиентите
 • Негување и унапредување на партнерски односи со добавувачите
 • Препознавање на одговорноста за животната средина и грижата за континуирана заштита и подобрување
 • Ефикасна употреба на природните ресурси и енергијата
 • Редуцирање на отпадите, емисиите и испуштањата
 • Почитување на сегашните и прилагодување на идните законски и други барања за заштита на животната средина
 • Обука за унапредување на индивидуалните способности и зајакнување на одговорноста на персоналот за интегрирано управување на квалитетот и животната средина
 • Отворена комуникација со вработените, добавувачите, купувачите, соседите, државните органи и заинтересираните медиуми за квалитетот и безбедноста на нашите производи, како и за влијанијата и грижата за животната средина
 • Задоволството на купувачите, јавностите и вработените е мерило за нашата успешност.

Наши партнери

 • image
 • image
 • image

Контакт

 • 7-ми Ноември АД Гевгелија ул. "Индустриска" бр. 6,  1480 Гевгелија, Македонија

 • +389 34 213 338

  +389 34 212 832

 • +389 34 211 833

 • sedmi_noemvri@t-home.mk

  petrov.mk@gmail.com

Сертификати

 • image
 • image

Контакт

 • 7-ми Ноември АД Гевгелија ул. "Индустриска" бр. 6,  1480 Гевгелија, Македонија

 • +389 34 213 338

  +389 34 212 832

 • +389 34 211 833

 • sedmi_noemvri@t-home.mk

  petrov.mk@gmail.com