arrow arrow
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

GEPLASTIK - Претпријатие за производство на амбалажа

image

7ми - Ноември  Фабрика за производство на PVC фазонски делови

7-ми Ноември

7-ми Ноември АД Гевгелија е единствен производител на високо квалитетни ПВЦ фазонски делови за куќна и улична канализација во Р.Македонија, кои ги задоволуваат ДИН стандардите.

ПВЦ Фазонските делови за апсолутно заптивно конекторско спојување во одводната мрежа се изработени од тврд поливинил хлорид без омекнувач и додатен полнач според ДИН 16929. Техничките карактеристики на ПВЦ Фазонските делови се во согласност со ДИН 19531.

За комплетирање на асортиманот за одводната мрежа, 7-ми Ноември врши производство на гумени дихтонзи, неповратни вентили и топ сифони.

7-ми Ноември е регионален центар за собирање и рециклажа на тврд пластичен отпад од типовите ПВЦ, ХДПЕ, ЛДПЕ.

Контакт

 • 7-ми Ноември АД Гевгелија ул. "Индустриска" бр. 6,  1480 Гевгелија, Македонија

 • +389 34 213 338

  +389 34 212 832

 • +389 34 211 833

 • sedmi_noemvri@t-home.mk

  petrov.mk@gmail.com

Сертификати

 • image
 • image

Контакт

 • 7-ми Ноември АД Гевгелија ул. "Индустриска" бр. 6,  1480 Гевгелија, Македонија

 • +389 34 213 338

  +389 34 212 832

 • +389 34 211 833

 • sedmi_noemvri@t-home.mk

  petrov.mk@gmail.com